Försäkring, säkerhet och finansiering

Försäkring

Vi är försäkringsombud av försäkringar från Atlantica.

Säkerhet

Stöldskyddsmärkning från Securmark
Båtlarm och GPS-larm från bla Northtracker m fl.

Godkända klass 3 motorlås som uppfyller försäkringsbolagens krav

Finansiering

Vi är finansieringsombud för
Wasa Kredit/Länsförsäkringar